Evde Bakım Maaşı Ne Kadar 2018

Evde bakım maaşı ne kadar, 2018 yılı itibariyle yeni güncel zamlı 2018 evde bakım parası ne kadar oldu haberimizde.Hastası ve ağır engelli raporu olan ve diğer bakım yardımı şartlarını taşıyan herkesin başvuru yapabildiği evde bakım maaşları için 2018 yılı ilk altı ayı için ödenecek zamlı bakım maaşları miktarı belli oldu.

2018 Evde bakım maaş miktarları belli oldu

2018 yılı memur maaş katsayısının belli olmasıyla birlikte 2018 yılında evinde engellisine bakan aile fertlerinden bakıcı olana her ay ödenecek bakım maaşı yardımı miktarı belli oldu.

2018 EVDE BAKIM PARASI MİKTARI

2018 yılı ilk altı ay için bakım parası 1085.50 liradır Geçtiğimiz yıl (2017) bu oran 1027 TL idi. Evde bakım maaşına yapılan zam miktarına baktığımızda 2018 in ilk yarısı için toplamda 58 liralık bir artışın olduğunu görmekteyiz. Daha açık bir ifadeyle 2018 yılında evinde engellisine bakan yurttaşlar 2018 yılında 58 TL daha fazla maaş alacaklar.

2018 Yılı Evde Bakım Maaşı Kişi Başı Gelir Belli Oldu

2018 yılı için asgari Ücret 1.603 TL olarak belirlendi. Evde bakım maaşı kişi başı gelir hesaplaması yapılırken AGİ( Asgari Geçim İndirimi) çıkartılarak yapılmakta. 2018 Yılı için AGİ (Asgari geçim indirimi) 152 TL 21 kuruş. AGİ çıkartıldıktan sonra 1.459,04 TL kalıyor. Bunu da hesapladığımızda 2018 yılı kişi başı gelir 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihlerinde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları için hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı, 967,27 TL olmuştur.

Bu sene eski yıllardan farklı olarak Eskiden asgari ücrete yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı olmak üzere yılda iki kez zam yapılırdı artık yılda iki kez yapılmadığından Kişi başı gelir miktarı olan 967,27 TL 2018 yılı sonuna kadar geçerli olan miktardır.

2017 Yılı için bu miktar yani kişi başı gelir sınırı 847 TL idi. 2018 yılı için ise 967 oldu. Yani kişi başı gelirde toplamda 120 TL’lik bir artış sağlanmış oldu.

Evde Bakım Paraları Ne Zaman Yatar

Site okurlarımızın ayın ilk günleri en çok sordukları soru ” evde bakım maaşları ne zaman yatmaya başlar? ” sorusu oluyor. Geçmiş ay bakım maaşları yatma düzenine göre evde bakım maaşları ayın ikinci haftası itibari ile yatmaya başlıyor. Bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediyoruz.

Evde bakım maaşında kimler bakıcı olabilir

Şu kişiler Bakıcı olabilir;

Akraba; Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Şu kişiler gelir hesabına dahil edilir;

Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler; Bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımı iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm; “üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün kendisi ve kendisi ile birlikte aynı evde yaşayan; eşi, çocukları ile ana ve babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları, ana ve babasının ana ve babası, evli olmayan kardeşleri, eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri;

Başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren çocukları ile aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamakta iken er veya erbaş olarak askere gitmiş olan babası, çocuğu ve kardeşi; ayrı adreslerde ikamet etse dahi özürlü üzerinde velayeti devam eden anne ve babayı”;

(Uygulamada müracaatların değerlendirilmesi sürecinde önce birinci bölüm çerçevesinde işlem yapılacaktır. Birinci bölüm çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde olumlu sonuca varılmış ise ikinci bölüme girilmeyecektir. Ancak birinci bölüm çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde olumsuz sonuca varılmış ise müracaat ikinci bölüm çerçevesinde değerlendirilebilecek ve bu değerlendirme neticesine göre işlem yürütülebilecektir.)

İkinci bölüm; “kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunamayan özürlü ile aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi yazılı olarak taahhüt eden akraba, vasi ve bunlarla birlikte aynı evde yaşayan kişiler;

(İkinci bölümde yer alan “kanunen bakmakla yükümlü” ifadesi; eş ile 18 yaşından küçük özürlünün anne ve/veya babasını kapsamaktadır.

Bu durumda evli olan veya 18 yaşından küçük olup anne ve/veya babası bulunan özürlü ikinci bölüm kapsamında değerlendirilemeyecektir. Ancak buradaki eş ile 18 yaşından küçük özürlünün anne ve/veya babasının özürlüye bakamayacak durumda olup özürlüye bakmak istememesi halinde bu kişiler de kanunen bakmakla yükümlü kişiler dışında değerlendirilecektir.)

YORUMLAR:

Yorumlarınızı aşağıda yer alan Yorum kutusuna Sosyal medya hesaplarınızla üyelik girişi/kayıt yapabilir veya üyelik formunu doldurarak e-mailiniz ile üye olabilirsiniz. Yorumlarınızda suç oluşturacak, hakaret v.b. içeriklerden kaçınmanız sizlerin yararına olacak. Eleştirmek hakaret etmek değildir, Lütfen derdinizi, eleştirinizi genel ahlak kuralları içerisinde tutmaya özen gösterin.

HABER GÜNCELLEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Güncellemeler yeni yatan il bilgisi geldikçe yapılmaktadır. Her hangi bir yeni yatan il bilgisi ulaşmadığı zaman güncellemeler sadece günlük olarak yapılmakta…
  • “neden yatmadı” bu sorunun yanıtını alabileceğiniz tek yer ilinizdeki sosyal hizmetlerdir. Neden yatmadığı sorusuna sosyal hizmetler dışında hiç bir yerden yanıt alamazsınız…
  • Evde bakım maaşlarının tüm illerde aynı anda yatmadığını ve hatta aynı il de ilçeler arasında saat ve bazen gün farklılıklarını olduğunu anımsatmak istiyoruz.